Bipolar Bozukluk

TAŞKINLIK (MANİ)

Taşkınlık aşırı neşeli bazen de öfkeli coşkulu bir durumun içinde düşünce, konuşma, hareketlerde hızlanma ve benlik kabarması, aşırı güçlülük, büyüklük düşünce ve sanrıları ile belirli genel bir kamçılanış sendromudur. Manik nöbetlerini de birincil ve ikincil olarak ayırabiliriz:

1. Birincil taşkınlık bipolar duygulanım bozukluğunda görülen nöbetlerdir.

2. İkincil taşkınlık başka ruhsal ya da organik hastalıklarda görülen eksitasyon durumlarıdır.