Kalp Krizi Geçirme Korkusu

Panik atağın semptomlarından bazıları kalp krizi sırasında da görülmektedir (örneğin göğüs ağrısı). Bu nedenle panik atak geçiren kişinin kalp krizi geçirdiğini düşünmesi anlaşılabilir bir durumdur. Eğer göğüs ağrısı uzun süren ve tekrarlayıcı bir ağrı ise kalp hastalığı riskini ekarte etmek için detaylı bir araştırma yapılması akıllı bir davranış olacaktır. Eğer herhangi bir hastalık bulunmaz ise göğüsteki ağrının nedenin kalp krizi kaynaklı olması çok küçük bir ihtimaldir.
Aşağıdaki bilgiler Kalp Krizi ile panik atak arasında ayrım yapmanıza yardımcı olmak amacıyla verilmiştir.

İskemik kalp hastalıkları genç kadınlarda çok nadir görülmektedir, genç kadınlar panik atak yaşama eğilimindedirler. Kalp Krizi Panik atağa YOL AÇMAZ, Panik Atak da kalp krizine neden OLMAZ.

Panik atağa eğilimli olan kişiler genellikle başka benzer ataklar yaşamaya devam ederler. Böyle bir atakla yaşayanların sakin bir şekilde oturup beş on dakika kadar yavaş nefes alma eksersizleri yapmasında büyük fayda vardır. Bu esnada ” daha önce de bunu yaşadım ve kalp krizi geçirmedim, bu kez de geçirmeyeceğim” diyerek kendilerine telkinde bulunmaları da işe yarayabilir.
Ancak , beş on dakika kadar süren yavaş nefes alma egzersizlerinden sonra göğüs ağrısı hala mevcutsa tıbbı araştırma yapmakta fayda vardır.

Kalp Krizi ile panik atağı birbirinden nasıl ayırt ederiz?

KALP KRİZİ PANİK ATAK
AĞRI Ağrı olmayabilir

Ağrı var ise genellikle baskı şeklinde hissedilir ( sanki biri göğsünüze oturmuş gibi )

Genellikle göğüs merkezinde olmaktadır , sol kola, boyuna ve sırta yayılabilir.

Ağrı nefes alırken ya da göğse bastırıldığında artmaz.

Ağrı inatçıdır ve 5-10 dakikadan uzun sürer.

Genellikle keskin bir ağrı şeklinde tarif edilir. )

Ağrı genellikle kalp üzerinde olma eğilimindedir. )

Nefes alıp verirken ve, göğüse bastırıldığında artar

UYUŞMA Mevcutsa genellikle sol koldadır Genellikle tüm bedende bulunur
KUSMA Sıklıkla görülür Mide bulunması olabilir ancak kusmaya az rastlanır.