Vücut Dismorfik Bozukluğu

Hayali bedensel bir kusur ile uğraşma veya çok ufak kusurların çarpıtılıp abartılmasıdır. Psikiyatristten çok dermatolog, dahiliye veya plastik (estetik) cerrahlarına başvuru yaygındır. Dolayısıyla kişinin maddi ve manevi anlamda suistimale uğrama riski çok yüksektir. Genellikle 15-20 yaşlarında başlar. Kadınlarda yaygınlığı fazladır.

En sık endişe kaynağı olan beden bölümü burundur ancak endişe kaynağı zamanla değişip bedenin başka bölümlerine yönelinebilir. Aynaya aşırı bakma, kusur olarak gördüğü yerini giyim ve makyajla gizlemek için uzun vakitler harcama gibi şeylere çok rastlanır. Bütün bunlar da sosyal ve mesleki anlamda geri çekilmelere yol açabilir.