Psikiyatrik Bozukluklar: Fobiler

Nesne ve Durum Fobileri

Nesne ve Durum Fobileri (Özgül Fobi)

Belli nesneler veya durumlardan duyulan anormal korkudur. Örümcek, kelebek, yılan, kedi, köpek, hamam böceği, karanlık yer, yükseklik fobileri en sık karşılaşılan özgül fobilerdir. Bu fobileri agorafobi ve sosyal fobiden ayırt eden özellik, korkunun özgül durumlar ve nesneler karşısında belirmesidir. Bu özgül nesneler ve durumlar olmadığında hastada rahatsızlık belirtisi yoktur. Bunlardan uzak olduğu sürece hastanın yaşamı etkilenmemektedir. Yalnız fobi nesnesi ya da durumuyla yüz yüze gelince panik derecesinde korku ortaya çıkmaktadır. Hasta fobiyle birlikte panik yaratan ortam ve durumlardan kaçınmaya başlar. Bu nesne ve durumların nerelerde bulunabileceğini önceden inceler ve ona göre tedbir alarak, sıkıntıdan kurtulmaya çalışır.

Fobiler korkunun ortaya çıktığı uyarana göre üçe ayrılabilir:

  • Nesne Fobileri : (böcek, kelebek, köpek, sivri uçlu eşya gibi)
  • Durum Fobileri : (kapalı yer, açık alan, asansör, yüksek yer)
  • İşlev Fobileri : (altına kaçırma, gaz kaçırma, terleme, yüz kızarması)